Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

7.4 Interna fakturor/Interna omföringar

Inom högskolan tillämpas inte någon internfakturering. Interna mellanhavanden regleras istället med bokföringsorder. Blanketten Intern omföring (IO) ska användas. Det säljande området fyller i specifikationen och konterar i fältet reserverat för säljarens uppgifter. Därefter lämnar man IO för sak- och slutattest till behöriga inom kostnadsstället. En kopia arkiveras i nummerordning i pärm för interna omföringar och originalet skickas till det köpande området. Köparen gör på samma sätt med den skillnaden att konteringen görs i fältet för köparens uppgifter.

Om säljaren och köparen finns på samma område skickas originalet till den ansvarige ekonomihandläggaren på området som i sin tur registrerar IO i Raindance. Om säljaren och köparen finns på olika områden skickas originalet till den ekonomihandläggare som har ansvaret för utbetalningar centralt. Både säljare, köpare och registrerare ska arkivera den interna omföringen. Säljaren och köparen bör bevaka i Raindance att överföringen skett och att denna gjorts korrekt.

Vid köp/försäljning av tjänster som ej är lönekostnad används konto 3989 för intäkt/försäljning och 5689 för kostnad/köp. Motpart ska anges.

Vid köp/försäljning av lönekostnad används konto 4014 för köparen och konto 4015 för säljaren (se 7.5 Lönekostnad mellan enheter)