Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

7.3 Bokföringsorder / Omföring

Bokföringsorder används för bland annat rättningar och korrigeringar av felaktigt bokförda transaktioner. Bokföringsorder används också vid registrering av inkomster samt fördelning av de statliga anslagen, för att bokföra räntor, avskrivningar och fördelning av gemensamma kostnader mm.

En bokföringsorder ska alltid innehålla en förklarande text över vad den avser, fullständig kontering med angivande av debet och kredit, vem som upprättat den, datum samt attest.
Vid rättningar ska en hänvisning göras till det verifikationsnummer som rättas samt på den senare anteckning göras av verifikationsnumret på rättningen.

Bokföringsordern registreras därefter i Raindance under ”Redovisning, Verifikations-hantering”. Verifikationsnumret antecknas på bokföringsordern som sedan förvaras i verifikationsnummerordning på respektive kostnadsställe. Blankett till bokföringsorder finns här.