Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

13.4 Bokföring av samfinansiering

Parallellförbrukningen ska framgå på projektet löpande under hela projektet.
Indirekta kostnader respektive samfinansiering ska redovisas löpande under hela projekttiden.