Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

14.4 Ingående moms

Ingående moms är den moms högskolan betalar till leverantörer vid inköp till verksamheten.

För att högskolan ska få lyfta av och få tillbaka denna moms från staten, måste fakturan vara formellt riktig, det vill säga att den ska vara utställd på Malmö högskola. Leverantörens firmanamn, adress och momsregistreringsnummer ska också finnas angivet på fakturan. Momsen ska dessutom vara specificerad.

De skattesatser som gäller är:

  • 25 % (20 % av priset inkl moms). Är en generell skattesats med undantag enligt nedan.
  • 12 % (10,71 % av priset inkl moms). Gäller livsmedel (dock ej spritdrycker, vin och öl med högre alkoholhalt än folköl), restaurang- och cateringtjänster, hotellrumsuthyrning.
  • 6 % (5,66 % av priset inkl moms). Gäller personbefordran (t ex taxi, tåg och flyg), dagstidningar, entréavgifter till konserter, biograf-, teater-, balett- eller operaföreställningar samt därmed jämförliga föreställningar, momspliktig biblioteks- och museiverksamhet samt momspliktiga tjänster inom idrottsområdet.

14.4.1 Begränsningar i avdragsrätten för ingående moms

Från och med 1 juli 2017 har statliga myndigheter inte rätt att göra avdrag för ingående moms vid representation. Detta gäller all form av representation, till exempel måltider, kringkostnader och representationsgåvor.

http://www.esv.se/press/nyheter-och-pressmeddelanden/2017/slopad-kompensationsratt-for-ingaende-moms-vid-representation-for-statliga-myndigheter/

Inköp av personbil medför ingen avdragsrätt. Hyra/leasing av personbil medför avdragsrätt med 50 % av momsbeloppet.

Rekvisition av den ingående momsen görs varje månad hos Skatteverket i Jönköping. Hanteras av ekonomifunktionen vid GV.

14.4.2 Inköp av vara från annat EU-land

Vid köp av varor inom EU ska såväl köparens som säljarens VAT-nummer (Value Added Tax, det vill säga mervärdesskatt) vara angivet på fakturan. Vid beställning från ett annat EU-land ska därför alltid högskolans VAT-nummer uppges: SE202100492001. Säljaren debiterar därmed ingen moms på fakturan.

Har leverantören felaktigt debiterat moms på fakturan ska leverantören kontaktas och högskolans VAT-nummer uppges. Fakturan skickas sedan tillbaka med begäran om en ny faktura utan moms. Detta betyder att det på fakturor avseende varor från EU aldrig ska förekomma moms.

Följande benämningar kan förekomma på utländska fakturor och som avser VAT-nummer: Engelska: VAT reg-no Tyska: Ust-IdNr Franska: TVA no Italienska: ID.CEE eller Cod Fisc.

I stället för att moms debiteras på fakturan tas varuvärdet upp till beskattning enligt svenska regler och svensk moms påförs. Det betyder att vid betalning av varor inköpta från EU ska både in- och utgående svensk moms redovisas. Skattesatsen är lika med den vanliga svenska momsen.

Vid kontering av en faktura bokförs kostnaden på lämpligt konto, samtidigt bokförs 25 % (eller den skattesats, som gäller för varan) av fakturabeloppet på konto 1473 (Ingående
moms EU-förvärv) i debet och på konto 2473 (Utgående moms EU-förvärv) i kredit.
Bokningarna på konto 1473 och 2473 sker med automatik genom att man anger rätt momskod vid konteringen av fakturan. Det är därför viktigt att man anger korrekt momskod.

14.4.3 Inköp av vara från ett icke EU-land

Vid import från ett icke EU-land sköter tullverket momshanteringen, så kallad införselmoms.

Införselmoms behandlas på samma sätt som ingående moms.