Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

14.3 Kostnadsreduktion

En faktura som enbart avser att vidarefördela kostnader ska bokföras som en kostnadsreduktion i kontoklass 4-6. Om vidarefaktureringen sker externt ska eventuell moms krediteras konto 1479 (man får inte kombinera kostnadskonton i kontoklass 4-6 med utgående momskonton; 24**).