Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

5.1 Kontoplan

Högskolans kontoplan grundar sig på BAS-planen för statliga myndigheter. Samtliga konton består av fyra positioner. Kontoklasserna har följande indelning:

K-klass

Benämning

1

Tillgångar

2

Skulder och EK

3

Intäkter

4

Personalkostnader

5

Driftskostnader

6

Övriga kostnader

7

Uppbörd och transfereringar

8

Finansiella poster samt OH

 

Kontoplanen finns i Ekonomihandbokens bilaga 1. Samtliga konto finns även i Raindance under Ekonomistyrning/Registervård/Kodplan/Objekt/Visning, dubbelklicka på KONTO.