Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

10.7 Kontantförsäljning

Kontantförsäljning är försäljning av t ex kopieringskort, kompendier mm.
Intäkterna slås in i en kassaapparat och kvitto ska alltid lämnas till köparen. Av bokföringsunderlagen ska tydligt framgå vem som är köparen, typ av vara samt pris med specificerad moms.

Beloppen sätts in på SEB genom Euroline med Malmö högskola som kontoinnehavare. Det blir bokfört på resp. område när dagsbeskedet kommer till ekonomiavdelningen den sista i varje månad.

Det är i övrigt inte tillåtet att göra utbetalningar från erhållna inkomster. Det erhållna beloppet ska betalas in i sin helhet.

Inbetalningarna till högskolans plusgirokonto ska ske regelbundet. Det bör inte finnas några större summor pengar liggande på områdena.