Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

10.13 Uthyrning av lokaler

En myndighet får enligt 4 § Avgiftsförordningen, om det är förenligt med myndighetens uppgift enligt lag, instruktion eller annan förordning, mot avgift tillhandahålla bl.a. lokaler.

Som myndighet kan Malmö högskola därför hyra ut lokaler med stöd av det generella bemyndigandet i avgiftsförordningen.

Den vanligaste metoden för att ta ut en avgift är full kostnadstäckning, det vill säga att samtliga kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten täcks. För avgifter som tas ut enligt
4 § får högskolan själv bestämma grunderna för avgiftssättningen. Först avgörs om varan eller tjänsten ska vara avgiftsbelagd och sedan hur stor del av kostnaderna avgiften i så fall ska täcka. Prissättningen bör inte motverka syftet med verksamheten.

Uthyrning och annan upplåtelse av fastighet är i allmänhet undantagen från skatteplikt enligt mervärdesskattelagen, och moms ska därför inte läggas på vid uthyrning av lokaler eller bostäder.

Undantaget omfattar även tillhandahållande av el, gas, värme och vatten när detta ingår i uthyrningen.

Bokföringen vid uthyrning av lokaler eller bostäder ska ske enligt bruttoredovisning, d v s
på intäkts- och kostnadskonto, eftersom det är högskolan som normalt sett står den ekonomiska risken.

Viktigt att tänka på vid bokföring av försäljningsintäkter är att använda korrekt verksamhets-kod (se avsnitt 5.2.5 Övriga koddelar, Verksamhetskod)

Konteringsanvisning lokaluthyrning

Verksamhetskod 51 och 52

    Lokaler 

Konto Benämning Moms Statligt
3980 Uthyrning av lokaler, ej statlig    
3982 Uthyrning av lokaler, statlig   X