Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

10.10 Inbetalningar/inkomster

Inbetalningar, både från Sverige och utlandet, bokas centralt av ekonomifunktionen till respektive kostnadsställe. Betalningar av mindre belopp som inte faktureras kan betalas in till högskolan med plus-/bankgiroblankett eller via bank. På blanketten ska finnas information om kostnadsställe, konto och projekt, alternativt att ekonomifunktionen på annat sätt meddelats om att pengar är på väg, för att betalningen ska kunna bokföras på rätt kostnadsställe.

I de fall plusgiro- eller bankgiroanvisningar skickas direkt till området ska dessa omgående sändas till ekonomifunktionen för insättning på högskolans bankgiro. Högskolan har även ett bankgironummer som endast används för Tandvårdshögskolans patientavgifter.

Den bank högskolan samarbetar med är Danske Bank.

Ordinarie inbetalningar Bankgiro 5052-4958
  Bankkonto 1281 0112584  
     
Patientavgifter: Bankgiro 5052-4966
  Bankkonto 1281 0112606

 

Inbetalningar från utlandet görs via:

SWIFT/BIC-adress är: DABASESX
IBAN: SE77 1200 0000 0128 1011 2584

Emottagande av EUR till vårt EUR-konto (där vi är koordinator och pengarna ska utbetalas i EUR igen): BIC/SWIFT-adress är: DABASESX SE89 1200 0000 0128 1011 6733

ICA bankkort finns för utländska studenter som inte kan få bankkonto i Sverige.

Högskolan kan ta emot betalningar med kredit- och betalkort via kortterminaler. Kortterminaler finns på Tandvårdshögskolan för mottagande av patientavgifter samt på Lärande och samhälle, Hälsa och samhälle, Biblioteket, Studentcentrum och Niagara receptionen.