Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

4.1 Ekonomimodellen

Enligt 2 kap 10§ i högskoleförordningen har högskolorna rätt att själva besluta om sin interna organisation. Inom Malmö högskola skall det inom varje område finnas erforderlig administrativ kompetens för att svara för vardaglig ekonomiadministration. Områdeschefen/dekanen ansvarar för den ekonomiska förvaltningen av området.