Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

15.2 Månadsbokslut

Högskolan gör varje månad ett månadsbokslut där periodiseringar görs fullt ut, dock inte med samma noggrannhet som vid årsbokslut. Huvudsyftet med månadsboksluten är att kontinuerligt ha god kontroll över högskolans ekonomiska utveckling.

Rutin för preliminärbokade fakturor på konto 5999

I samband med månadsbokslut skall ombokning av fakturor över 50 000 kr göras från konto 5999 till andra kostnadskonton för att skapa ett mer rättvisande bokslut.

Ekonomifunktion för respektive område/kostnadsställe där preliminärbokningen är gjord är ansvariga för att göra ombokningar vid varje månadsbokslut.

Till hjälp skickar Ekonomisystemansvarig ut excellista med fakturor över 50 000 kr som ej blivit slutkonterade på månaden då de blev preliminärbokade.

Ombokning skall göras dag efter sista dag för slutkontering av föregående månads fakturor. Bokningen skall vändas på kommande månad.