Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Uppföljning – hur vet vi att vi har kommit fram?

Uppföljning är en förutsättning för att kunna utveckla verksamheten. Syftet med uppföljningen är att säkerställa att utvecklingen går åt det håll vi önskar och ett lärande för att kunna korrigera målen om det visar sig att målen eller aktiviteterna inte har blivit rätt.

Uppföljning av målen bör göras minst i samband med att verksamhetsplan, kompetensförsörjningsplan och budget årligen ska uppdateras. Om målen har uppnåtts kan man ta bort dem ur planen, om utvecklingen inte går så snabbt som man hoppats kan man justera målet.

Uppföljning av aktiviteterna kan gärna göras löpande, till exempel vid ledningsgruppsmöten, för att säkerställa att arbetet går som planerat. Vid den årliga uppdateringen av planen följer man upp hur långt man har kommit. Om aktiviteten är slutförd kan man ta bort den ur verksamhetsplanen, aktiviteten inte kommit igång som planerat kan man justera tidsplanen eller om aktiviteten inte längre är aktuell kan den tas bort.