Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Verksamhetsplanering på institutionsnivå

Inledning

Med utgångspunkt i strategiska prioriteringar och resursfördelning på universitets- och fakultetsnivå nivå samt omvärldsanalys och riskanalys på såväl universitets- som institutionsnivå arbetar institutionen integrerat med verksamhetsplan, kompetensförsörjningsplan och budget. Aktiviteter i verksamhetsplanen ska på ett transparent sätt avspeglas i såväl budget som kompetensförsörjningsplan och vice versa. 

Institutionens verksamhetsplan, kompetensförsörjningsplan och budget görs för de kommande tre åren. Dessa treåriga planer utgör en viktig utgångspunkt för aktivitetsplaner/verksamhetsplaner för Gemensamt verksamhetsstöds (GV) avdelningar. Uppföljning av institutionens verksamhetsplan, kompetensförsörjningsplan och budget sker löpande under året och inför varje nytt kalenderår ses planerna över och uppdateras till att gälla de då närmaste tre åren. 

Administrativt stöd i form av team med controller/ekonomer, HR-specialister och ledningsstöd arbetar tätt tillsammans med institutionen (prefekt/enhetschef/motsvarande) i verksamhetsplaneringen. 

Tidplan inför 2018

Här hittar du viktiga datum för arbetet under hösten 2017

Innehåll

Utgångspunkter för arbetet

Institutionens planering

Uppföljning