Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Praktikplatser och Moderna beredskapsjobb

Moderna beredskapsjobb och Praktik i staten är tidsbegränsade anställningar i statliga myndigheter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, till exempel nyanlända eller funktionshindrade. Uppdraget kommer från regeringen och rekrytering och matchning görs i samarbete med Arbetsförmedlingen.

Kontakta HR-specialist Lili Söderlund om du vill veta mer eller starta en rekryteringsprocess.

Moderna beredskapsjobb i staten

Moderna beredskapsjobb är statliga anställningar med lägre kvalifikationskrav och med arbetsuppgifter som idag inte utförs alls eller i otillräcklig omfattning. Syftet är att ge arbetssökande som är långtidsarbetslös eller nyanländ hjälp att komma in på arbetsmarknaden. Myndigheten kan få ekonomisk ersättning i form av anställningsstöd.  Rekryteringen görs i samarbete med Arbetsförmedlingen.

Anställningen måste utlysas och i annonsen ska det framgå vad tjänsten innehåller och vilka kvalifikationer den sökande ska respektive bör ha. Vid urval beaktas särskilt om den sökande omfattas av den här arbetsmarknadspolitiska åtgärden, men tillsättningen kan överklagas och stora skillnader i förtjänst och skicklighet kan komma att överväga arbetsmarknadsmotiv om frågan prövas.

Anställningen kan vara på heltid eller deltid och varar högst 12+12 månader. Den lön som bestäms vid anställningen gäller för hela anställningsperioden. ”Särskilt villkorsavtal för vissa statliga anställningar” gäller för anställningen.

Arbetsförmedlingens presentation om Moderna beredskapsjobb

Läs mer hos Arbetsförmedlingen

Läs mer hos Arbetsgivarverket

Praktikplats i staten för funktionshindrade och nyanlända arbetssökande

Syftet med Praktik i staten är att personen ska få möjlighet att utveckla sina kunskaper i svenska, få ett utökat nätverk samt få kunskap om arbete på statliga myndigheter. Myndigheten ställer möjliga praktikplatser till Arbetsförmedlingens förfogande. Arbetsförmedlingen gör därefter en matchning bland sina kandidater.

  • En praktikant ska inte betraktas som anställd och därför kan inte samma krav ställas som på anställda arbetstagare.
  • Praktikanten ska inte ersätta en ordinarie anställd.
  • Under praktiken kan Arbetsförmedlingen kalla praktikanten till uppföljningssamtal, jobbsökaraktiviteter eller vägledning.
  • För nyanlända kan praktiken kombineras med utbildning i svenska eller dylikt.
  • Varje praktikant ska ha en handledare (men samma person kan vara handledare för flera praktikanter).
  • Myndigheten som anordnar praktikplatsen är ansvarig för praktikantens arbetsmiljö.
  • Praktikanten omfattas av en personskade- och grupplivförsäkring som tecknas av Arbetsförmedlingen.

Läs mer hos Arbetsgivarverket

Läs mer hos Arbetsförmedlingen