Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Introducera en ny medarbetare

Den här checklistan är tänkt att användas som en gemensam utgångspunkt eller stödmaterial vid introduktion av nya medarbetare vid samtliga verksamhetsområden inom Malmö högskola. Varje område kan efter behov anpassa checklistan efter sin verksamhet.

Inför att en ny medarbetare ska påbörja sin anställning

 • Beställ faciliteter via webbformuläret och tänk igenom vilka stödsystem som den nya medarbetaren ska ha tillgång till. Här hittar du formuläret
 • Utse en introduktionsansvarig eller mentor.
 • Förbered introduktionen.
 • Informera avdelningen om den nya medarbetaren.
 • Ta kontakt med den nya medarbetaren för att bestämma tid och mötesplats för den första arbetsdagen.
 • Förbered och tänk igenom vilka eventuella nätverk eller personalgrupper som den nya medarbetaren kommer att ingå i.
 • Förbered och fundera över vilka nyckelpersoner i organisationen som den nya medarbetaren bör känna till eller träffa.

Första dagen på jobbet

 • Möt den nya medarbetaren direkt vid ankomsten.
 • Presentera den nya medarbetaren för de närmaste kollegorna och övriga arbetskamrater.
 • Planera gärna in en gemensam lunch eller annan social aktivitet tillsammans med de närmaste kollegorna.
 • Visa runt i lokalerna.
 • Introducera medarbetarens arbetsuppgifter.
 • Berätta om gemensamma aktiviteter, lokal arbetskultur, fika och lunch, regelbundna avdelningsmöten, ”fredagsfikor” eller liknande.
 • Kom igång med dator, skrivare, kopiator, telefon. Boka gärna en tid i förväg med IT-tekniker via servicedesk.
 • Visa webbsidan för nyanställda

Första veckan på jobbet

 • Lägg upp och planera den fortsatta introduktionen gemensamt med den nya medarbetaren.
 • Ge en övergripande beskrivning av den egna verksamheten eller avdelningen, organisation, olika verksamhetsmöten, APT, medarbetarsamtal och ansvarsfördelning.
 • Berätta om informationskanaler på högskolan, till exempel nyhetsbrev, medarbetarwebben, APT, Yammer, och medarbetarens eget ansvar att ta till sig information.
 • Hjälp den nya medarbetaren att komma i kontakt med viktiga nyckelpersoner och nätverk.

De första veckorna på jobbet

 • Uppföljningssamtal angående introduktionen med närmaste chef.