Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Förbereda anställning

Du förbereder anställningen genom att fylla i ett beställningsformulär i IDService. Detta görs av rekryterande chef eller av chefen utsedd ansvarig. Om du som chef behöver utse någon annan kontaktar du servicedesk för att skapa behörighet.

För att kunna förbereda anställningen måste anställningsavtalet vara underskrivet och inlagt av HR i Primula. Om medarbetaren inte ska få lön från högskolan eller av någon annan anledning inte ska finnas i vårt lönesystem ska du inte förbereda anställningen med hjälp av detta formulär. Läs mer om alternativa kontotyper här.

För personer som saknar svenskt personnummer men som ska ha lön från högskolan kan formuläret ändå användas. För att beställa datorkonto i steg 1 skriver du bara personens födelsedata ÅÅMMDD. Uppgifterna kommer senare att uppdateras till fullständigt svenskt personnummer.

Förberedelseformuläret består av fyra steg:

 1. Beställ dator-ID
  Här anger du den nyanställdes personuppgifter för att skapa ett dator-ID, vilket används för att logga in på i stort sett alla högskolans system.

 2. Behörigheter
  Här beställer du behörigheter till tjänster och system, till exempel Proceedo eller Ladok. Du behöver inte beställa dessa behörigheter om du är osäker på vad som behövs, utan kompletteringsbeställningar kan också göras senare till servicedesk.

 3. Utrustning
  Här beställer du IT-utrustning, som till exempel dator och telefon. Även detta kan beställas vid senare tillfälle, men vi rekommenderar att du beställer så tidigt som möjligt för att produkterna ska finnas på plats inför den anställdes första arbetsdag. Om du vill rådfråga den nya medarbetaren om önskemål finns produkterna att se på mah.se/inkop

 4. Arbetsplats
  Här anger du var den nyanställde ska ha sin fysiska arbetsplats. Du kan även välja om den nyanställde behöver nycklar eller postfack. Informationen skickas till Facility service.

När beställningen är klar skapas ett ärende i IT:s ärendehanteringssystem och du kan enkelt följa det via serviceportalen