Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Samverkan och skyddskommitté

På Hälsa och samhälle finns en lokal samverkansgrupp och en skyddskommitté.

Lokal samverkansgrupp består av fackliga representanter, dekan, kanslichef, två ledarrepresentanter för verksamheten samt personalspecialister.
Enligt gällande avtal för samverkan (Dnr Mahr 19-2012/488) ska gruppen bland annat behandla frågor om resultat, budget och verksamhet.

Skyddskommitté består av samverkansgruppen utökad med skyddsombud och en studentrepresentant.

Representanter, samverkan /lokal skyddskommitté


Arbetsgivarrepresentanter
Thomas Arnebrant, ordförande
Thomas Strandberg, kansli
Christel Bahtsevani, vicedekan utbildning
Hans Halberg, institutionen för socialt arbete
Zoltan Blum, institutionen för biomedicinsk vetenskap
Carin Alm Roijer, institutionen för vårdvetenskap
Johanna Bengtsson, sekreterare

Fackliga representanter och skyddsombud
Ann-Marie Campbell, SACO-S
Anders Spetz, OFR-ST
Charlotte Gillrell, skyddsombud,  institutionen för vårdvetenskap
Gabriela Enggren, skyddsombud, institutionen för biomedicinsk vetenskap
Mika Andersson, skyddsombud, institutionen för kriminologi
Annika Ohlsson, skyddsombud, institutionen för socialt arbete
Désirée Annvir, skyddsombud, institutionen för socialt arbete

Studentrepresentation
Pontus Nilsson, studentkåren