Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Etikrådet

Vid Fakulteten för hälsa och samhälle är inrättat ett etikråd för etisk granskning av projekt. Projekt med etiskt känsligt innehåll, oavsett nivå, bör lämnas in till Etikrådet och där erhålla ett utlåtande.

Rådet består av representanter för samtliga institutioner: Biomedicinsk vetenskap, Kriminologi, Socialt arbete samt Vårdvetenskap.

I Etikrådet ingår följande ledamöter och suppleanter:

Här hittar du information om etikprövning:

Ansökningar och bilagor inkommer till etikrådet på något av följande sätt:

  • e-post till etikradet@mah.se 
  • vanlig post till Malmö högskola, Fakulteten för hälsa och samhälle, 205 06 Malmö 
  • i Ewa Sortberg Bassmanns postfack F120.

Utlåtande från Etikrådet sänds snarast efter sammanträdet med e-post till student och handledare.

Sammanträden HT2017:

 

1/9, 29/9, 20/10, 10/11, 1/12, 15/12, 12/1, 26/1