Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen bereder ärenden för beslut av dekan. Gruppen har en rådgivande och koordinerande funktion i såväl operativa som strategiska frågor. Den består av fakultetens dekan (ordförande), prodekan, vicedekan och prefekter samt av en studentrepresentant. Sekreterare är fakultetens kanslichef.

Ledamöter ledningsgruppen

Anders Kottorp, dekan och ordförande 
Thomas Arnebrant
Lars Plantin, prodekan med särskilt ansvar för forskning och forskarutbildning
Christer Bahtsevani, vicedekan med särskilt ansvar för utbildning
Marie Torstensson Levander, prefekt Institutionen för kriminologi
Zoltan Blum, prefekt Institutionen för biomedicinsk vetenskap
Carin Alm-Roijer, prefekt Institutionen för vårdvetenskap
Finnur MAgnusson, prefekt Institionen för socialt arbete

Studeranderepresentat

Pontus Nilsson

Sekreterare

Thomas Strandberg, kanslichef

Deltar i ledningsgruppen (adjungerade)

Kristina Persson, controller
Carolin Lind, kommunikatör
Johanna Bengtsson, personalspecialist
Susanna Folestam, kvalitetskoordinator