Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Om du blir sjuk

När du blir sjuk anmäler du detta till din chef. När du sedan kommer tillbaka rapporterar du själv din frånvaro i Primula, om du har varit borta mindre än 15 dagar.

Är du sjuk 15 dagar eller mer är det en långtidssjukskrivning och ärendet ska hanteras av din löneadministratör. Från och med dag 8 måste du lämna in ett läkarintyg.

Din lön när du är sjuk

Första sjukdagen är alltid en karensdag, vilket innebär att du inte får lön. Karensdagen kan inte bytas ut mot annan ledighet, till exempel en semesterdag. Från dag 2 till och med dag 14 betalar högskolan sjuklön, som är 80 procent av din ordinarie lön. Du kan bara få sjuklön för de dagar du skulle ha jobbat om du inte hade blivit sjuk.

Om du har börjat jobba igen efter att ha varit sjuk, men blir sjuk igen inom fem kalenderdagar, räknas det som samma sjukdomsperiod och det blir ingen ny karensdag.

Från och med dag 15, om du alltså blir långtidssjukskriven, får du sjukpenning från Försäkringskassan. Här kan du läsa mer om det.

Dag 15-365 betalar högskolan ett sjukpenningtillägg om 10 procent av din lön.

Karens under del av dag

Om du blir sjuk under arbetsdagen och går hem kommer karensen att bli en del av dagen, utifrån hur länge du har kunnat arbeta. Du rapporterar i Primula om du var sjuk 25, 50 eller 75 procent av dagen. Denna dag räknas ändå som karensdag, så från nästa dag får du sjuklön. Du registrerar denna dag separat när du rapporterar din frånvaro i Primula. Är du helt sjuk från dag 1 behöver du inte dela upp registreringen.

Sjukärenden behöver inte attesteras i egenrapporteringen, utan de skickas direkt till löneadministratören. Din chef får dock ärendet för kännedom.