Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Dokument

2015

20 oktober

Pdf från Margareta Ekborgs föredrag då hon berättade om arbetet med Skolverksuppdraget att ta fram material för att kartlägga nyanlända elevers kunskaper.