Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Styrelse

Styrelse 2017:

 • Marianne Hedstigen, ordförande
 • Christel Abrahamsson, sekreterare
 • Eva Nilsson, kassör
 • Anna-Karin Eklund Signell, ledamot
 • Ewa Lunnemark, ledamot
 • Johan Nelson, ledamot 
 • Ingela Lundgren, ledamot

Revisorer:

 • Ingemar Johnn, revisor
 • Irene Ernheimer, revisorssuppleant

Valberedning:

 • Ulla Persson (sammankallande)
 • Helena Smitt
 • Torun Mattsson