Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Kollektivavtal

Kollektivavtal är skriftliga avtal mellan arbetsgivare och de anställdas arbetstagarorganisationer om regleringar av anställningsförhållandena på arbetsplatsen, till exempel semester, arbetstid lön och andra anställningsvillkor.

Centrala avtal

Inom statlig sektor är de centrala parterna Arbetsgivarverket och Saco-S, OFR/S och Seko. Dessa tecknar kollektivavtal som gäller för Malmö högskola.

De generella anställningsvillkoren för anställda på Malmö högskola regleras i det centrala Villkorsavtalet.

Dessutom finns lokala avtal som slutits av parterna vid Malmö högskola, till exempel arbetstidsavtal och samverkansavtal.