Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Löneavtal doktorander

Ingångslönen för doktorander ska vara lägst 26 000 kronor per månad (2016 års löneläge). När det finns särskilda skäl kan en högre ingångslön tillämpas. Varje område avgör själv vilka särskilda skäl som är relevanta för en högre lönesättning, till exempel tidigare yrkeserfarenhet, forskningserfarenhet och aktuell marknadssituation.

När 50 procent av fordringarna för doktorsexamen har avklarats ska doktorandens lön höjas med 1 600 kronor per månad.

När 75 procent av fordringarna för doktorsexamen har avklarats ska doktorandens lön höjas med 1 200 kronor per månad.

För att få den nya lönen ska doktoranden inhämta intyg om att fordringarna har uppnåtts från huvud- eller bihandledaren. Intyget lämnas till områdets HR-administratör för vidarebefordran till respektive löneadministratör.