Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Tjänsteplanering i Retendo

På Malmö högskola använder alla fakulteter utom Odontologiska fakulteten tjänsteplaneringsverktyget Retendo för planering och dokumentation av undervisning och forskning.

Den tjänsteplanering som görs i Retendo utgår från det arbetstidsavtal som finns på Malmö högskola. 

Här kan du läsa mer om arbetstidsavtidsavtalet

Inloggning i Retendo

  1. Gå till https://mah.retendo.com/mahlogin/
  2. Välj SWAMID och logga in med din MAH-användare

När du är inloggad kommer du att kunna se dina planerade timmar för undervisning och andra uppdrag. 

Komma igång och tolka informationen i Retendo

Denna instruktionsfilm visar de funktioner som du som medarbetare behöver känna till för att komma igång med Retendo: Se instruktionsfilmen på Retendos webbplats

Tänk på att det som visas i Retendo är styrt av vilka datuminställningar du har valt. För att till exempel se planering av vårtermin 2017 och hösttermin 2017 ska du välja tidsperioden 2017-01-16 – 2018-01-14.

Retendo hämtar information om godkänd frånvaro (semester, föräldraledighet, sjukdom etc.) från Primula. Dessa poster påverkar din totala årsarbetstid. En generell semesterperiod är ofta inlagd av planeraren på institutionen och den kan komma att korrigeras vart eftersom semester läggs ut i Primula.

I Retendo kan bemanning göras på tre olika sätt. Bemanning kan läggas ut i form av timmar (använd ofta vid kursbemanning) men också i form procent av bemanningsbar tid eller procent av heltid.

För att få en lättare översikt av tjänstgöringsplanen rekommenderar vi inställningen ”Tjänsteplanering med portföljer”.

I rutan ”Sammanställning” kan du se din planerade arbetstid och timmar du är bemannad. Om det vid ”Ej bemannat” är ett positivt värde har du timmar kvar för bemanning och om det är ett negativt värde är din bemanning för vad period i större omfattning än din tjänst. Avstämning av arbetstid görs årsbasis.

Om du har frågor kring din bemanning och arbetssituation är det din närmsta chef som du ska kontakta.

Institutioner som använder Retendo

Här ser du vilka institutioner som tjänsteplanerar i Retendo vårterminen 2017 och vem som är kontaktperson på respektive institution:

HS

Institutionen för biomedicinsk vetenskap (BMV), Zoltan Blum 

Folkhälsovetenskap (FHV), Karin Persson

Juridik (JUR), Mikael Mattesson

Institutionen för kriminologi (KRIM), Marie Väfors-Fritz, Caroline Mellgren

Institutionen för socialt arbete (ISA), Hans Halberg

Institutionen för vårdvetenskap (VV) Karin Persson

KS

Institutionen för globala Politiska studier (GPS), Martin Reissner

Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3), Cecilia Hultman

Institutionen för språkstudier (SPS), Anders Kärrman

Institutionen för urbana Studier (US), Kerstin Björkander

 

LS

Institutionen Barn-Unga-Samhälle (BUS), Ann-Sofie Almquist

Institutionen Kultur-Språk-Samhälle (KSM), Elisabeth Jennfors

Institutionen Natur-Miljö-Samhälle (NMS), Anna Wirstedt

Institutionen för idrottsvetenskap (IDV), Jan-Eric Ekberg

Institutionen Individ och Samhälle (IS), Bodil Cronquist

Skolutveckling och ledarskap (SOL), Kristian Lutz

 

TS

Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT): Solveig-Karin Erdal

Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik (MTM): Anders Kärrman