Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Samtal 1 - utvecklingssamtal

Samtal 1 - utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalet är en ömsesidig dialog mellan medarbetaren och Dig som chef. Det är ett planerat och av båda parter förberett samtal. Dialogen är ett av de viktigaste ledningsinstrumenten Du har som chef i planeringen och utvecklingen av Din verksamhet. Det är i dialogen som Du och medarbetaren skapar en gemensam bild av verksamhetens framtid och hur vägen dit ser ut.

Se under aktuella utbildningar till höger för att få mer information om när önskad utbildning hålls nästa gång.