Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Samverkan

Samverkan

Vårt samverkansavtal har verksamheten och individen som utgångspunkt. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap. Det är två skilda begrepp men de båda måste förenas eftersom de är beroende av varandra. Verksamheten måste organiseras så att den kan ta tillvara tankar och idéer hos alla anställda. Ledare och medarbetare måste parallellt med vardagsarbetet också arbeta med förbättrings- och förändringsarbete.

Se under aktuella utbildningar till höger för att få mer information om när önskad utbildning hålls nästa gång.