Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Samtal 2 - konflikter

Samtal 2 - konflikter

Bland chefer sägs det att cirka 80 % av tiden går åt till att kommunicera med medarbetarna och andra intressenter. Om kommunikationen är otydlig och missuppfattas kan det innebära att konflikter uppsstår på arbetsplatsen.

Syftet med denna utbildning är därför att få insikt i olika anledningar till att konflikter uppstår samt att utveckla förmågan att vara en god ledare i konfliktsituationer.

Förkunskaper: Samtal 1

Se under aktuella utbildningar till höger för att få mer information om när önskad utbildning hålls nästa gång.