Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Rehabilitering

Rehabilitering

Som chef har du ansvar för att uppmärksamma och utreda behov av rehabilitering.
Att arbeta strategiskt och systematiskt med rehabilitering skapar förutsättningar för en bra rehabiliteringsprocess. Att ha olika verktyg att använda sig av underlättar arbetet med rehabilitering.

Se under aktuella utbildningar till höger för att få mer information om när önskad utbildning hålls nästa gång.