Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Professionella nätverk

Nätverk

Syftet med utbildningen är att skapa förutsättningar för självgående professionella nätverk på Malmö högskola. Under utbildningen får du pröva och tillämpa olika former och verktyg för nätverk som kan få dig att utvecklas som chef och ledare samt bidrar till att förbättra din verksamhet. Genom att utveckla förmågan att skapa bra forum för erfarenhetsutbyte chefer emellan samt att stödja och ge varandra feedback i vardagen skapas förutsättningar för professionella nätverk.

Se under aktuella utbildningar till höger för att få mer information om när önskad utbildning hålls nästa gång.