Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Närintroduktion

Närintroduktion för chefer

Närintroduktionen sker med fokus på det egna området. Följande saker är exempel på innehåll som behandlas under utbildningen:

Personal – arbetsrätt, arbetsmiljö, gällande policyer, utvecklingssamtal, Malmö högskolas PA-system, rehabilitering samt jämställdhet och mångfald

 

Ekonomi – budget, uppföljning, fakturahantering

 

Att leda i offentlig verksamhet – lagar, avtal och förordningar mm.

 

Närintroduktionen sker under de första tre månaderna som ny chef.
Kontakta din närmsta chef eller personalspecialist Christina Liljeroth om du är nytillsatt medarbetare med ledarposition för att boka en utbildningsdag.