Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning

För biträdande chefer, funktionsansvariga eller motsvarande

För att öka viljan/lusten att bli och vara ledare krävs ett bra stöd inte minst i början av ditt ledarskap. För detta krävs att våra ledare vid Malmö högskola har en gemensam kunskapsnivå att stå på, vilket ökar förutsättningarna för verksamheten att nå vår vision och mål både i det korta och det långa perspektivet. 

Som biträdande chef m.fl. är du den som leder i vardagen på uppdrag av din chef. Du är ofta den som tar första mötet/dialogen med medarbetarna när det händer något. Du är den som ska genomföra chefens vilja och önskan. För att klara denna uppgift är det värdefullt att ha verktyg och metoder att använda sig av.

 

 Under utbildningen kommer vi att fokusera på det personliga ledarskapet, kommunikation och det egna lärandet. I centrum står deltagarnas verklighet samt miniföreläsningar, praktisk ledarträning och erfarenhetsutbyte utifrån deltagarens aktuella situation.

 

Se under aktuella utbildningar till höger för att få mer information om när önskad utbildning hålls nästa gång.