Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Klart ledarskap

Klart ledarskap

Medvetenhet, tydlighet och klarhet
Som ledare behöver du kunna vara ärlig inför dig själv och snabbt ringa in vad som är fakta och vad som är din personliga tolkning av situationen. "Klart Ledarskap" ger dig färdigheter i att konfrontera och ändå väcka Dina medarbetares beredskap att sätta sig in i din bild av situationen utan försvarsinställning.

Synergi förutsätter att kunna lyssna och ta in andras erfarenheter och åsikter utan att för den delen bli ”invaderad” eller gränslös. Det handlar om att kunna få den andre att beskriva sin bild på ett kompetent sätt som underlättar lärande i organisationen.

Tydlighet skapar klarhet i organisationen. Genom att tydliggöra mångfald och olika uppfattningar skapas grunden för det produktiva lärande.

Se under aktuella utbildningar till höger för att få mer information om när önskad utbildning hålls nästa gång.