Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Jämställdhet och mångfald

Jämställdhet och mångfald

Jämställdhet och mångfald är ett kunskapsområde som du som chef bör vara insatt i och en aspekt i arbetslivet som påverkar verksamheten. Du, som chef, ansvarar för att alla på din arbetsplats har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Det har visat sig att de chefer som arbetar med jämställdhets- och mångfaldsfrågorna på ett bra och konstruktivt sätt har lättare i rekryteringsarbetet.

Se under aktuella utbildningar till höger för att få mer information om när önskad utbildning hålls nästa gång.