Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Individuell coachning i grupp

Individuell coachning i grupp - ICG

Varje deltagare genomför en egen utvecklingsresa i en grupp om åtta deltagare som träffas under tio dagar vid åtta tillfälle. Där alla strävar mot ett gemensamt mål: att bli bättre ledare i den egna vardagen.

Målet är att deltagarna ska få en vidgad syn på sitt ledarskap, generalisera utifrån sin egen och andras erfarenhet samt upptäcka att det finns många handlingsalternativ för att nå fram till ett eget förhållningssätt. Träffarna skall ge deltagarna stöd och utmaning i deras viktigaste frågor i vardagen.

Man blir coachad av de andra i gruppen samtidigt som man själv får tillfälle att träna och stödja en annan deltagare, man tränar ett coachande ledarskap.

Samtidigt får man professionellt stöd under hela processen av en intern handledare och en MiLcoach som coachar och ger olika former av input till processen.

Se under aktuella utbildningar till höger för att få mer information om när önskad utbildning hålls nästa gång.