Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Ekonomi för icke-ekonomer

Ekonomi för icke-ekonomer

Lär dig tolka och analysera ekonomisk information och få en förståelse för de ekonomiska sambanden.

Kursen vänder sig till dig som har helt eller delvis ekonomiansvar för ett område/enhet/avdelning/grupp men saknar eller vill bygga på dina ekonomiska kunskaper. Syftet med kursen är att öka dina möjligheter att effektivisera och styra verksamheten mot högre lönsamhet.

Under kursen får du höra Malmö högskolas förvaltningschef berätta om budgetprocessionen i statliga myndigheter, lära dig mer om redovisningens grunder, ökad kunskap om budgetering samt nyckeltal.

Se under aktuella utbildningar till höger för att få mer information om när önskad utbildning hålls nästa gång.