Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Chefsintroduktion

Chefsintroduktion

Innehållet i chefsintroduktionen har dels fokus på ditt uppdrag som chef och den verksamhet som du har ansvar för, men även på Malmö högskolas övergripande mål och visioner. Följade saker är exempel på innehåll som behandlas under utbildningen:

Ditt uppdrag / din verksamhet

Mål och vision för Malmöhögskola som helhet

Förväntningar på chefer på Malmö högskola

Chefsintroduktion sker 1 – 2 gånger per år efter behov.
Se under aktuella utbildningar till höger för att få mer information om när önskad utbildning hålls nästa gång.