Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Chefsdag

Chefsdag

En till två gånger per termin träffas Malmö högskolas chefer för gemensam dialog/utveckling inom strategiskt viktiga områden för högskolans verksamhet. Dagarna har fokus på att skapa resultat med kvalitet i verksamheten utifrån uddraget.

Inbjudan kommer via mail.