Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöarbetet syftar till att förebygga ohälsa i vid bemärkelse vilket är en gemensam angelägenhet för ledning, medarbetare och studenter.
Malmö högskolas ambition är att tillsammans med medarbetare och studenter skapa en stimulerande och kreativ studie– och arbetsmiljö. Arbetsmiljöarbetet ska präglas av en helhetssyn omkring arbetsmiljöfrågorna och med hänsyn tagen till individen.

Se under aktuella utbildningar till höger för att få mer information om när önskad utbildning hålls nästa gång.