Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Arbetsrättsutbildning - arbetsrätt 2

Arbetsrättsutbildning - arbetsrätt 2

Du som är chef och som vill lära dig mer om hur ett anställningsavtal ingås, vad som gäller under pågående anställning samt vilka regler som styr avveckling av medarbetare. Syftet med kursen är att du därefter ska ha en viss kunskap om de rättigheter och skyldigheter som följer av anställningsavtalet samt vad som krävs för att avsluta en anställning på grund av personliga skäl.

Förkunskaper: Arbetsrätt 1.

Se under aktuella utbildningar till höger för att få mer information om när önskad utbildning hålls nästa gång.