Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Pedagogiska resurser & länkar

Vetenskapliga E-tidskrifter inom området högre utbildning

1. Active Learning in Higher Education
2. Assessment and Evaluation in Higher Education
3. Higher Education in Europe
4. Higher Education Research and Development
5. International Journal for Academic Development
6. International Journal for the Scholarship of Teaching & Learning, Open Access
7. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, Open Access
8. Journal of Further and Higher Education
9. Quality in Higher Education

Sökbara i Social Science Citation Index (SSCI) – Web of Science:

10. Higher Education
11. Higher Education Quarterly
12. Innovations in Education and Teaching International
13. Journal of Higher Education 
14. Quality Assurance in Higher Education
15. Research in Higher Education
16. Review of Higher Education
17. Studies in Continuing Education
18. Studies in Higher Education
19. Teaching in Higher Education