Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Virtuell lärandemiljö

Projektet i korthet 

 

Virtuell lärandemiljö är ett projekt som under våren 2014 ska undersöka hur ett system för digitala lärandemiljöer ska utformas, vilka funktioner som ska ingå och vem på högskolan som ska äga tjänsten och ansvara för drift, support och pedagogiskt stöd. Projektet avslutas i juni 2014 då resultaten ska presenteras.

 


 

Sedan avtalet med It´s learning upphandlades har mycket hänt på den tekniska fronten. Nu går avtalet med It´s learning snart ut och i samband med det ser Malmö högskola över vilka behov och önskemål som lärare och studenter har på en ny virtuell lärandemiljö.

Projektet tar avstamp i två tidigare projekt; VLM samt E.A.T-It. Resultaten av dessa projekt integreras nu i två projektgrupper som ansvarar för varsitt huvudområde: projekt organisation samt projekt kravspecifikation.

  • Projekt organisation ska ta fram ett förslag till en hållbar högskoleövergripande organisation som ska äga och utveckla tjänsten samtidigt som den ger pedagogiskt stöd och driftsupport till medarbetare och studenter.
  • Projekt kravspecifikation ska ta fram en kravspecifikation för systemet. Det innebär att projektgruppen ska undersöka vilka krav och önskemål på funktioner som ska finnas i systemet. 

Berätta vad du tycker!


Har du tankar och idéer kring hur organisation och kravspecifikation för en virtuell lärandemiljö ska vara utformad? Vi i projektgrupperna är mycket intresserade av vad du som student eller medarbetare vill kunna göra med den nya lärplattformen!

Ge oss gärna dina synpunkter om vad du tycker fungerar bra eller mindre bra i It´s learning, vad du vill ha för funktioner i det nya systemet eller vilken typ av stöd i arbetet med det digitala lärandet du behöver.

Du kan ge oss kommentarer och synpunkter här på sidan, men det går precis lika bra att ringa, mejla eller besöka oss. Kontaktuppgifter hittar du till höger på sidan.

Vill du veta mer?


Mejla så lägger vi till dig på vår mejllista, och så hör vi av oss när vi lagt ut ny information om projektet eller har nytt material vi vill ha feedback på!

Här nedan kan du ge oss kommentarer och synpunkter på It's learning eller önskade funktioner och tjänster i en ny digital lärandemiljö!