Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Validering av förvärvad kompetens

Vill du få din högskolepedagogiska kompetens examinerad?

Förvärvad högskolepedagogisk kompetens, är en möjlighet för dig som är anställd vid Malmö högskola att få högskolepedagogisk kompetens examinerad. Det kan gälla kompetens som inhämtats på annat sätt än genom kurser, exempelvis kurs-/programutveckling, annat pedagogiskt utvecklingsarbete, deltagande i högskolepedagogiska workshops med mera. Dessa erfarenheter belyses ur olika teoretiska perspektiv och värderas kritiskt. I examinationen ska framgå hur den beprövade erfarenheten är dokumenterad, delad och prövad i ett kollegialt sammanhang. 

Du har möjlighet att i efterhand få 3 hp tillgodoräknat vid godkänd examination. För mer information om och anmälan till examinationen kontakta Marie Leijon, marie.leijon@mah.se, senast den 15 mars. Bifoga gärna en kortfattad beskrivning av det du har gjort och/eller tänker göra under 2016. Examinationen sker i augusti 2016.