Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Planera din kompetensutveckling

Akademiskt lärarskap erbjuder högskolepedagogiska kurser som motsvarar Malmö högskolas meritkrav samt uppfyller de nationella målen för den högskolepedagogiska utbildningen som har fastställts av SUHF (REK 2016:1).
Enligt högskolans anställningsordning krävs högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng (10 veckor) för anställning som eller befordran till lärare.

Den högskolepedagogiska utbildningen riktar sig främst till undervisande personal vid Malmö högskola. Vi erbjuder ett antal kurser om vardera fem högskolepoäng som kan kombineras till minst 15 hp och rekommenderar att du antingen börjar med Akademiskt lärarskap eller Att vara lärare i högre utbildning.

Därefter kan du välja en av flera tematiska kurser. Kurserna behandlar olika teman olika terminer. Temakurserna kan också fungera som kompetensutveckling för de lärare som redan har 15 högskolepoäng men som känner att de vill fördjupa sig inom något område.

Kursen, Att arbeta med högskolepedagogisk utveckling, innebär att du lär sig beforska din egen undervisning, det vill säga både pedagogisk utveckling och fördjupad reflektion. För att gå kursen krävs att du redan har 5 hp högskolepedagogik.

Malmö högskola erbjuder också högskolans lärare en möjlighet att examinera högskolepedagogisk kompetens motsvarande 3 hp, som inhämtats på annat sätt än genom kurser. 
Läs mer