Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Bedömning och validering av högskolepedagogisk utbildning från andra lärosäten

Högskolepedagogisk utbildning är ett behörighetskrav för anställning som eller befordran till lärare. Enligt Malmö högskolans anställningsordning krävs högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng (10 veckor). Det finns även nationella riktlinjer (SUHF rekommendationer om mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning samt ömsesidigt erkännande) för högskolepedagogisk utbildning, vilket gör det möjligt för alla lärosäten att acceptera varandras högskolepedagogiska utbildning. Akademiskt lärarskap vid Malmö högskola erbjuder kurser som motsvarar MAH:s meritkrav samt uppfyller de nationella målen.

Genomförande av bedömning via tillgodoräknande

Den som genomgått behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning om 15 hp vid något annat lärosäte uppfyller automatiskt kravet på högskolepedagogisk utbildning för anställning vid Malmö högskola. Den som genomgått delar av behörighetsgivande utbildning ska komplettera utbildningen till 15 hp för att uppfylla behörighetskravet för anställning. Det är möjligt att tillgodoräkna avklarade kurser från andra lärosäten även om dessa inte varit poänggivande utan anges i veckor. Åberopade intyg på genomförd kurs, kursplaner och litteraturlistor jämförs med lärandemålen i de högskolepedagogiska kurser som ges av AKL vid Malmö högskola.

För mer information kontakta Monika Patay, monika.patay@mah.se eller Patricia Staaf, patricia.staaf@mah.se