Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

FOKUS: studenters lärande 2016

När: 1 - 2 december
Var: Sankt Gertrud, Malmö

Program

Torsdag 1 december

9.15 - 9.20 Välkommen
Patricia Staaf, föreståndare för CAKL

9.20 - 10.00 Keynote: Vad är egentligen en onlinekurs?
Mattias Karlsson Sjöberg, chef och pedagogisk ledare på Moderskeppet

10.00 - 10.30 Fika

10.30 - 10.50 Forskningsanknytning i utbildning och utbildning på Malmö universitetet
Kerstin Tham, rektor

10.50 - 11.15 Forskningsanknytning i praktiken
Maja Povzranovic Frykman och Ane Kirkegaard, mottagare av Pedagogisk utmärkelse 2016

11.15 - 12.00 Presentation av pedagogiska utvecklingprojekt kring temat Lärande examination och Virtuell lärandemiljö

Nätverksbaserad kunskapsutveckling som sociala aspekter i åldrandet
Irena Dychawy Rosner och Mats Högström, HS

Evaluation of the flipped classroom method in computer science classes
Annabella Loconsole, Anton Tibblin och Farid Naisan, TS

Forum för idéer och samverkan - en virtuell mötesplats för studenter och förskoleverksamheter
Sara Berglund, LS

Diskussion

12.00 - 13.00 Lunch

13.00- 13.45 Fortsättning på presentation av pedagogiska utvecklingsprojekt kringt temat Lärande examination samt återkoppling till förmiddagens presentationer

Säker vård - film som underlag i lärande examination
Mariette Bengtsson, HS

Diskussion

13.45 - 14.30 Presentation av pedagogiska utvecklingsprojekt kring temat Studenter som förändringsagenter

Studenter som förändringsagenter kräver ett omställningsarbete av lärarlaget
Christel Brost, KS

Studenter as partners
Sissel Braekhus och Evelina Kramsu, studenter

Diskussion

14.30 - 15.00 Fika

15.00 - 16.00 Goda exempel - presentationer från nationella och internationella konferenser

Pedagogiskt utvecklingsarbete i globala lärandekontexter genom samverkan lokalt mellan högskolenivån och ungdomar i övergångssituationer
Birgitta Nordén, LS

Nyanlända vuxnas andraspråksspråkinlärning inom svensk högre utbildning
Anna Sibinovic, KS

Bibliotekets doktorandstöd i ny form – från generisk kurs till kontextuellt lärande
Kristina Ericson och Martina Vall, Biblioteket

Diskussion

16.00 - 18.00 Mingel

Fredag 2 december

8.30 - 8.35 Välkommen
Patricia Staaf, föreståndare för CAKL

8.35 - 8.45 AKL presenterar

8.45 - 10.15 Presentation av pedagogiska utvecklingsprojekt kring temat utmaningsbaserat lärande

Autentisk tvärsektoriell övning som utmaningsbaserat lärandestrategi
Carin Björgren Cuadra, HS

Medlingsmodellen - ett utmaningsbaserat lärande
Malin Isaksson och Lena Karlbrink, KS

Utvecklingen av en ny utmaningsbaserad kurs i laboratoriemedicinsk diagnostic för blivande biomedicinska analytiker
Tove Sandberg och Anna Gustavsson, HS

Reflektioner av Cecilia Christersson, vicerektor för utmaningsbaserat lärande och globalt engagemang

Diskussion

10.15 - 10.45 Fika

10.45 - 11.30  Keynote: Reflexive research and teaching: interrogating contaminated knowledge 
Shakuntala Banaji, Associate Professor, London School of Economic och Political Science

11.30 - 12.45 Worskhop med Shakultala Banaji och Cecilia Christersson

12.45 - 13.00 Summering och framåtblickar
Ledamöter i Utbildningsberedningen

13.00 - 14.00 Lunch