Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Heldagsworkshop om kvalitet i handledning och forskarutbildning

Anmälan till heldagsworkshop om kvalitet i handledning och forskarutbildningMed förankring i aktuell forskning behandlar författarna forskarutbildningens organisation, handledarens professionella praktik, doktorandens lärande samt utbildningens kvalitetssystem. Kopplingen mellan teori och praktik utgör en röd tråd genom boken.
Med autentiska fall och exempel från olika utbildningsmiljöer tydliggörs hur handledningen villkoras av både individuella och kulturella faktorer. Dessutom bjuder boken på många reflektionsuppgifter som kan hjälpa tänkandet framåt, både enskilt och kolleg