Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Bli medlem

Saco-S består av 22 självständiga fackförbund med den gemensamma nämnaren att de består av yrkes- och examensgrupper - exempelvis ekonomer, jurister, arkitekter, läkare, lärare, naturvetare och bibliotekarier.

 

Varje förbund driver intresse- och yrkesfrågor som är specifika för den egna yrkeskåren, t ex löner och anställningsvillkor, speciella anställningsformer, övertidsersättningar, jämställdhetsfrågor, försäkringar, pensioner och kompetensutvecklingsfrågor.


Ansök om medlemskap i ett Saco-S förbund här!