Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

STs styrelse och lokala representanter

Styrelse

Allmänna frågor till styrelsen kan skickas till st-styrelse@mah.se

Stadgar för STs avdelning inom universitets- och högskoleområdet

Ordförande
Naser Eftekharian 
Rådgivare
Gemensamt verksamhetsstöd

Vice ordförande
Anita Marttila
Högskoleadministratör
Gemensamt verksamhetsstöd

Ledamot/kassör
Mira Markovinovic
Examenshandläggare
Gemensamt verksamhetsstöd

Ledamot
Nevena Assenova
Tandsköterska
Odontologiska fakulteten

Ledamot
Emilia Frölich
Internationell handläggare
Lärande och samhälle

Ledamot
Martin Reissner
Utbildningskoordinator
Gemensamt verksamhetsstöd

Ledamot
Anders Spetz
Servicetekniker
Gemensamt verksamhetsstöd 

Ersättare
Monica Lotfinia
Högskoleadministratör
Gemensamt verksamhetsstöd

Ersättare
Kajsa Werlestål-Khanye
Internationell handläggare
Gemensamt verksamhetsstöd

Ersättare
Vakant

Styrelsens representation på högskolan

Ledning och organisation

Bibliotek och IT
Emilia Frölich - Ordinarie
Anita Marttila - Ersättare

Fakulteten för hälsa och samhälle
Naser Eftekharian - Ordinarie vid styrelsens möten
Anders Spetz - Ordinarie vid samverkansmöten

Fakulteten för kultur och samhälle
Martin Reissner
- Ordinarie vid styrelse-, samverkans- och utbildningsnämndens möten
Anita Marttila
- Ersättare vid styrelsens och utbildningsnämndens möten
Anders Spetz
- Ersättare vid samverkansmöten
Naser Eftekharian - Ordinarie vid anställningsnämndens möten

Fakulteten för lärande och samhälle
Emilia Frölich
- Ordinarie vid styrelse- och samverkansmöten

Naser Eftekharian - Ersättare vid styrelse- och samverkansmöten
Vid anställningsnämndens möten deltar representant från Lärarförbundet

Odontologiska fakulteten
Naser Eftekharian - Ordinarie vid styrelsens- och samverkansmöten
                             - Ersättare vid Tandvårds- och vidareutbildningsnämnden
Nevena Assenova - Ordinarie vid Tandvårds- och vidareutbildningsnämnden
                              - Ersättare vid styrelsens- och samverkansmöten

Fakulteten för teknik och samhälle
Naser Eftekharian - Ordinarie vid Fakultetsstyrelsens möten
Anita Marttila - Ordinarie vid samverkansmöten och  vid styrelsens möten
Anders Spetz  - Ersättare vid samverkansmöte