Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Härskartekniker och motstrategier

Osynliggörande: Med ord, kroppsspråk och gester förmedlas att du inte är viktig. Till exempel genom att harkla och bläddra i papper när du pratar. 
Motstrategi: Ta plats, undvik offerposition och kräv lugnt att bli sedd. ” Det där var inte schyst.…” 

Förlöjligande: Det skämtas på din bekostnad och din förmåga och din kompetens förminskas och ifrågasätts.
Motstrategi: Låt inte skämtet passera okommenterat. Skratta inte med utan bromsa och analysera: ”Vänta nu, vad var det du sa?” 

Undanhållande av information: Du hindras genom att du inte får mötesprotokoll, inbjudningar eller att beslut fattas när du inte är närvarande.
Motstrategi: Kräv korten på bordet. ”Vad bra att ni diskuterat detta, nu kan ni informera mig så kan vi bestämma sedan.” Utgå dock alltid ifrån att det inte är avsiktligt, om du inte är helt säker på motsatsen. 

Dubbel bestraffning: Vad du än gör är det fel. Är du noggrann kallas du petig, är du bestämd blir du bitchig. Prioriterar du jobb missunnar du familjen och är du mycket hemma så saknar du ambitioner.
Motstrategi: Bryt mönstret. Försök förstå dina egna prioriteringar och berätta för andra hur du tänker. Du vet vad som är viktigt för dig. 

Påförande av skuld och skam: Ofta det sammanlagda resultatet av de andra fyra teknikerna. Allt är ditt fel, du känner dig misslyckad. Men kanske ligger felet egentligen i arbetssituationen? Eller i fördelningen av sysslor i hemmet?
Motstrategi: Skulden kommer utifrån, men upplevs inifrån. Gör dig medveten om varför du känner skuld i vissa situationer. Intellektualisera. Hur upplever andra situationen? Försöker någon vältra över sin ångest på dig?

Så jobbar du mot härskartekniker

1. Synliggörande: Lyssna, ge gensvar och konstruktiv kritik. Synliggör du andra sprids positiva ringar och du blir själv indirekt synlig.

2. Respektera: Bemöt andra seriöst, stötta och ställ frågor om vad andra tycker.

3. Informera: Var noga med att inkludera alla berörda, både på jobbet och hemma. Redovisa diskussioner som förts när alla inte varit med. Var extra uppmärksam på blyga och tystlåtna personer.

4. Dubbel belöning: Förutsätt att alla gör så gott de kan. Anklaga inte utan tala om hur jobbigt det blev för dig när kollegan var sen. Fråga vad som hände. Då bekräftar du din kollega, och får uttrycka dina egna känslor.

5. Bekräfta dig själv och andra: Se de val och normer du själv och andra gjort med positiva ögon.